Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie 2020-2021

- 35 euro: gewoon lid met partner

- 25 euro: alleenstaand lid

- 40 euro: steunend lid met partner

Wegens de Corona-pandemie hebben we onze activiteiten sedert de lockdown half maart 2020 op een héél laag pitje moeten zetten.

Omdat onze leden daardoor in het tweede semester van het voorbije werkingsjaar weinig aanbod gekregen hebben, heeft het bestuur besloten om het lidmaatschap van de bestaande leden automatisch te verlengen voor het werkingsjaar 2020-2021 en hiervoor dus geen lidgeld te vragen.

Wie nog geen lid is, kan zich aansluiten door bovenvermelde contributie voor het huidige werkingsjaar te betalen.

Aanmelding bij VVA-Limburg
met opgave van voornaam, familienaam, diploma, adres, telefoonnummer, e-mailadres
bij de secretaris van de VVA-Limburg: Marc Maes

Storting
op rekeningnummer BE46 9731 8254 4536 van de VVA-Limburg

_________________________________________